سه شنبه، 16 خرداد 1402
طراحی معماری و طراحی نقشه های فاز یک و دو

طراحی معماری و طراحی نقشه های فاز یک و دو

طراحی تمام نقشه های فاز دو در چهار رشته با رعایت اصول مهندسی و مطابق با مقررات ملی ساختمان شامل طراحی معماری فاز دو و محاسبات سازه و سبک سازی مطابق با آیین نامه های جاری و ارایه نقشه های اجرایی فاز دو تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان