یکشنبه، 23 مرداد 1401
allpile

allpile

برنامه AllPile برای ویندوز ظرفیت بار شمع را به طور کارآمد تجزیه و تحلیل می کند

به درستی. AllPile می تواند انواع شمع ها را اداره کند: شافت سوراخ شده ، شمع رانده شده ، ریخته گری

شمع ، شمع لوله فولادی ، شمع H ، شمع چوب ، شمع مخروطی ، شمع زنگ ، کم عمق

بنیاد و غیره می توانید انواع شمع جدید و ورودی را به صورت سفارشی تعریف کنید

پارامترهای مبتنی بر شیوه ها و تجربه محلی. این برنامه قادر است

انجام محاسبات زیر:

· ظرفیت جانبی و انحراف

· ظرفیت عمودی و ته نشینی

· تجزیه و تحلیل عمودی و جانبی گروهی

· برنامه FHWA SHAFT

· شرایط استاتیک و چرخه ای

· اصطکاک منفی و صفر

· پایه کم عمق

· پی ساز برج

مشاهده فایل کامل