سه شنبه، 16 آذر 1400
همایش

همایش

  • ارایه ی تجربیات داخلی و بین المللی از به کارگیری BIM در صنایع مختلف
  • برگزاری نمایشگاه تخصصی از دستاورد های جدید در زمینه BIM