چهارشنبه، 30 خرداد 1403
برگزاری وبینار TOD

برگزاری وبینار TOD

عصر روز سه شنبه مورخ 25 آبان ماه سال جاری، کمیسیون تخصصی ترافیک نظام مهندسی استان تهران وبینار نیم روزه تحت عنوان توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی (TOD) را برگزار کرد.

ارایه دهندگان این وبینار آقایان دکتر امیر رضا ممدوحی عضو هیات علمی دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس ، دکتر شهاب الدین کرمانشاهی عضو هیات علمی دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران  و سرکار خانم مهندس محبوبه ذاکری معاون مطالعات سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران و اعضای پنل این وبینار آقای دکتر محمد محمدی نژاد نماینده کمیسیون تخصصی ترافیک سازمان و سرکار خانم مهندس فرزانه سوزنچی معاون فنی شرکت توسعه مجتمع های ایستگاهی مترو تهران بودند.

در بخش اول این وبینار که با حضور اعضای سازمان و متخصصین ترافیک و شهرسازی برگزار شد، به بررسی تاریخچه جهانی مقوله (TOD) پرداخته شد و دلایل تغییر رویکرد از خودرو محوری به انسان محوری در سیر تکامل برنامه ریزی شهری تشریح گردید و عملکرد شرکت توسعه مجتمع های ایستگاهی مترو تهران در موضوع تلفیق کاربری زمین با حمل و نقل عمومی در محل ایستگاه های مترو ارائه گردید.

در بخش دوم چالش ها و فرصت های تحقق پذیری (TOD) در شهر تهران و همچنین تغییر نگرش به مقوله توسعه مبتنی برحمل و نقل عمومی با توجه به شرایط کشور و شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت لازم به ذکر است که در مرداد ماه سال جاری از سامانه ملی ارزیابی طرح های توسعه و عمران شهری مبتنی بر حمل و نقل همگانی (TOD) با عنوان" سامانه ساطح" توسط وزارت راه و شهرسازی رونمایی گردید. همچنین در برنامه پنج ساله سوم شهرداری تهران (1402-1398) به روز رسانی طرح های جامع و تفصیلی با رویکرد (TOD) پیش بینی شده است.

این وبینار تخصصی، دومین وبینار از سلسله برنامه های آموزشی و ترویجی کمیسیون تخصصی ترافیک سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در سال جاری بود که با توجه به استقبال صورت گرفته توسط متخصصین و مهندسین ترافیک و سایر رشته ها تا پایان سال جاری برگزاری 3 وبینار تخصصی دیگری نیز در دستور کار این کمیسیون قرار دارد.