یکشنبه، 31 تیر 1403
صدور گواهینامه آموزش سطح یک صادرات خدمات فنی-مهندسی؛ شرکت‌کنندگان به سازمان مراجعه کنند

صدور گواهینامه آموزش سطح یک صادرات خدمات فنی-مهندسی؛ شرکت‌کنندگان به سازمان مراجعه کنند

به گزارش روابط‌عمومی نظام‌مهندسی تهران، دبیرخانه دائمی توسعه صادرات خدمات فنی-مهندسی از کلیه شرکت‌کنندگان در پنجمین دوره آموزشی سطح یک درخواست کرد جهت دریافت گواهی‌نامه معتبر دوره به محل این دبیرخانه واقع در ساختمان مرکزی سازمان طبقه منفی 2 مراجعه کنند.

گفتنی است پنجمین دوره آموزشی سطح یک «صادرات خدمات مهندسی» از 28 اردبیهشت امسال به مدت چهارده روز باحضور 82نفر از اعضای سازمان برگزار گردید.