دوشنبه، 10 مهر 1402

مسکونی

پاسداران

پاسداران

موقعیت: پاسداران - بوستان دوم
کارفرما: آقای سید کریمی
توضیحات: 3 طبقه مسکونی روی پیلوت و زیر زمین
تجاری مسکونی

تجاری مسکونی

موقعیت: دلاوران
کارفرما: آقای پارسا مهر
توضیحات: رسالت-دلاوران
کرمانشاه

کرمانشاه

موقعیت: کرمانشاه
کارفرما: آقای خدیوی
توضیحات: مسکونی 5 طبقه
پاسداران 3

پاسداران 3

موقعیت: پاسداران - گلستان 4
کارفرما: آقای جابر انصاری
توضیحات: مسکونی - 5 طبقه روی پیلوت
الهیه

الهیه

موقعیت: الهیه - خ فلسطین
کارفرما: آقای تجریشی
توضیحات: مسکونی 3 طبقه روی زیر زمین
پیچ شمیران

پیچ شمیران

موقعیت: پیچ شمیران
کارفرما: آقای خمیسی
توضیحات: مسکونی 5 طبقه
پاسداران 2

پاسداران 2

موقعیت: پاسداران
کارفرما: آقای تجریشی
توضیحات: مسکونی
پاسداران 4

پاسداران 4

موقعیت: پاسداران - گلستان 7
کارفرما: آقای جابر انصاری
توضیحات: مسکونی - 5 طبقه روی پیلوت
چهارصد دستگاه

چهارصد دستگاه

موقعیت: پیروزی-نیروی هوایی
کارفرما: آقای مهندس آسوده
توضیحات: مسکونی 5 طبقه روی پیلوت
طاووس

طاووس

موقعیت: کامرانیه ،کوچه طاووس
کارفرما: آقای طالبیان
توضیحات: مسکونی 5 طبقه روی پیلوت و زیر زمین
دروس خیابان شمس

دروس خیابان شمس

موقعیت: پاسداران
کارفرما: اقای عباسی
توضیحات: پروژه مسکونی واقع در پاسداران دارای 8 طبقه میباشد 2 طبقه زیر زمین یک طبقه همکف 5طبقه روی همکف که به صورت...
پرستار

پرستار

موقعیت: پیروزی - خ پرستار
کارفرما: آقای زارعی
توضیحات: مسکونی 4 طبقه روی پیلوت
فرجام

فرجام

موقعیت: فرجام
کارفرما:
توضیحات: مسکونی - 5 طبقه
فرمانیه

فرمانیه

موقعیت: فرمانیه -نرسیده به آبکوه
کارفرما: آقای جابر انضاری
توضیحات: فرمانیه
مجیدیه

مجیدیه

موقعیت: مجیدیه شمالی
کارفرما: آقای پارسا مهر
توضیحات: مجیدیه شمالی
9 طبقه مسکونی

9 طبقه مسکونی

موقعیت: کرمانشاه
کارفرما: آقای رحیمی
توضیحات: نه طبقه مسکونی
مسکونی 60 واحد

مسکونی 60 واحد

موقعیت: تهرانپارس
کارفرما: آقای مهندس خسروانی
توضیحات: مسکونی 2 طبقه زیر زمین - پیلوت - تجاری و پارکینگ + 5 طبقه مسکونی
قلهک

قلهک

موقعیت: قلهک
کارفرما: آقای آذر بانی
توضیحات: 4 طبقه مسکونی
لویزان

لویزان

موقعیت: لویزان
کارفرما: آقای کاویانی
توضیحات: مسکونی 5 طبقه روی پیلوت
تهرانپارس

تهرانپارس

موقعیت: تهرانپارس
کارفرما: آقای غلامی
توضیحات: 5 طبقه مسکونی روی پیلوت
شمس آباد

شمس آباد

موقعیت: لویزان - شمس آباد
کارفرما: آقای منتظری-مسائلی
توضیحات: مسکونی 5 طبقه روی پیلوت
تجاری مسکونی 2

تجاری مسکونی 2

موقعیت: فرجام
کارفرما: آقای فتح آبادی
توضیحات: در حال اجرا
تجاری مسکونی3

تجاری مسکونی3

موقعیت: رشید
کارفرما: استاد نیا
توضیحات: این ملک واقع در بین خیابان رشید و اتوبان باقری می باشد که دارای 5 طبقه روی همکف (تجاری)طراحی شده است
تهرانپارس

تهرانپارس

موقعیت: تهرانپارس
کارفرما: آقای غلامی
توضیحات: 5 طبقه مسکونی روی پیلوت