سه شنبه، 30 شهریور 1400

نمونه طراحی پروژها در کانادا

نمونه پروژه در دست ساخت در کانادا

نمونه پروژه در دست ساخت در کانادا

موقعیت:
کارفرما:
توضیحات: ویلایئ مسکونی
پروژه در کانادا

پروژه در کانادا

موقعیت:
کارفرما:
توضیحات: طراحی و اجرا شهر ونکوور