سه شنبه، 16 خرداد 1402

دروس خیابان شمس


پروژه مسکونی واقع در پاسداران دارای 8 طبقه میباشد 2 طبقه زیر زمین یک طبقه همکف 5طبقه روی همکف که به صورت تک واحدی طراحی شده