سه شنبه، 16 خرداد 1402

بیمارستان الغدیر


بومهن - بیمارستان  96  تخت خوابی عمومی