دوشنبه، 11 مهر 1401

گنبد جدید مسجد دانشگاه علم و صنعت ایران


  • عنوان پروژه: گنبد جدید مسجد.
  •  کارفرما: دانشگاه علم و صنعت ایران.
  • محل احداث پروژه: تهران دانشگاه علم و صنعت.
  • مساحت زمین پروژه: 1000 مترمربع.
  •  مساحت زیربنا: 300 مترمربع.
  •  تعداد طبقات: گنبد.
  •  خدمات انجام شده توسط این مشاور: پیمانکار و مدیریت ساخت.
  • تاریخ آغاز پروژه: آبان 86.
  •  تاریخ اتمام پروژه: بهمن 89.