دوشنبه، 10 مهر 1402

مسجد لواسان


  • عنوان پروژه: مسجد لواسان.
  •  کارفرما: هیئت امنای مسجد لواسان.
  •  محل احداث پروژه: تهران لواسان.
  •  مساحت زمین پروژه: 500 مترمربع.
  •  مساحت زیربنا: 2000 مترمربع.
  •  تعداد طبقات: 4 طبقه.
  •  خدمات انجام شده توسط این مشاور: طراحی و نظارت.
  •  تاریخ آغاز پروژه: آبان 88.
  •  تاریخ اتمام پروژه: بهمن  89.