دوشنبه، 11 مهر 1401

مقبره شهدای دانشگاه پیام نور


  • عنوان پروژه: مقبره شهدای دانشگاه پیام نور.
  •  کارفرما: دانشگاه پیام نور.
  •  محل احداث پروژه: تهران مینی سیتی.
  •  مساحت زمین پروژه: 100 مترمربع.
  •  مساحت زیربنا: 50 مترمربع.
  •  تعداد طبقات: - (المان)
  •  خدمات انجام شده توسط مشاور: طراحی
  •  تاریخ آغاز پروژه: خرداد 91.
  •  تاریخ اتمام پروژه: شهریور 91.