شنبه، 5 خرداد 1403

ویلای آبسرد


  • —عنوان پروژه: ویلای آبسرد.
  • — کارفرما: دکتر صادقی.
  • — محل احداث پروژه: دماوند.
  • — مساحت زمین پروژه: 800 متر مربع.
  • — مساحت زیربنا: 600 متر مربع.
  • — تعداد طبقات: 3 طبقه.
  • — خدمات انجام شده توسط این مشاور: طراح و نظارت.
  • — تاریخ آغاز پروژه: تیر 90.
  • —تاریخ اتمام پروژه: مرداد 91.