سه شنبه، 15 آذر 1401

مجتمع تجاری


  • عنوان پروژه: مجتمع تجاری تهرانپارس
  • کارفرما: حمیدرضا ریخته گران.
  • محل احداث پروژه: سه راه تهرانپارس.
  • مساحت زمین پروژه: 1665 مترمربع.
  •  مساحت زیربنا: 9950 مترمربع.
  • تعداد طبقات: 6 طبقه.
  • خدمات انجام شده توسط این مشاور: طرح و نظارت.
  •  تاریخ آغاز پروژه: مرداد 91.
  • تاریخ اتمام پروژه: در حال اجرا.