سه شنبه، 15 آذر 1401

بانک


  • عنوان پروژه:  ساختمان مرکزی بانک پاسارگاد(پروژه هزاره سوم)
  • کارفرما:بانک پاسارگاد
  • محل احداث پروژه :تهران_میرداماد
  • مساحت زمین پروژه: 2784 متر مربع
  • مساحت زیربنا:47000متر مربع
  •  تعداد طبقات:18 طبقه
  • خدمات انجام شده توسط این مشاور: طراحی و نظارت
  •  تاریخ آغاز پروژه: بهمن 92
  • تاریخ اتمام پروژه: در حال اجرا