سه شنبه، 15 آذر 1401

مجتمع تجاری زیتون


مجتمع تجاری و اداری زیتون واقع در بلوار هفدهم شهریور :

ساختمان دارای ده طبقه که 5 طبقه آن منفی و 5 طبقه آن بالای همکف قرار دارد.

سازه این مجتمع اسکلت فلزی .

سیستم پایدار سازی دیواره گد 18 متری انکراژ می باشد.