یکشنبه، 31 تیر 1403

درمانی

بیمارستان الغدیر

بیمارستان الغدیر

موقعیت: بومهن
کارفرما: حاج آقا جابر انصاری
توضیحات: بومهن - بیمارستان  96  تخت خوابی عمومی