یکشنبه، 23 مرداد 1401

درمانی

بیمارستان الغدیر

بیمارستان الغدیر

موقعیت: بومهن
کارفرما: حاج آقا جابر انصاری
توضیحات: بومهن - بیمارستان  96  تخت خوابی عمومی