دوشنبه، 10 مهر 1402

درمانی

بیمارستان الغدیر

بیمارستان الغدیر

موقعیت: بومهن
کارفرما: حاج آقا جابر انصاری
توضیحات: بومهن - بیمارستان  96  تخت خوابی عمومی