دوشنبه، 10 مهر 1402

برج

برج مدیا

برج مدیا

موقعیت: کرمانشاه
کارفرما: Jonh Doe
توضیحات: برج مسکونی مدیا
برج نوشهر

برج نوشهر

موقعیت: نوشهر
کارفرما: تعاونی مسکن
توضیحات:  5  بلوک ساختمانی - هر کدام برج مسکونی 19 طبقه - هر طبقه 10 واحد