سه شنبه، 16 خرداد 1402

اماکن مذهبی فرهنگی

گنبد جدید مسجد دانشگاه علم و صنعت ایران

گنبد جدید مسجد دانشگاه علم و صنعت ایران

موقعیت: تهران دانشگاه علم و صنعت
کارفرما: دانشگاه علم و صنعت ایران
توضیحات:
 • عنوان پروژه: گنبد جدید مسجد.
 •  کارفرما: دانشگاه علم و صنعت ایران.
 • محل...
مسجد قبا

مسجد قبا

موقعیت: شریعتی
کارفرما:
توضیحات:
 •  کارفرما: هیئت امنا مسجد
 •  محل...
مسجد لواسان

مسجد لواسان

موقعیت: لواسان
کارفرما:
توضیحات:
 • عنوان پروژه: مسجد لواسان.
 •  کارفرما: هیئت امنای مسجد لواسان.
 •  محل...
مقبره شهدای دانشگاه پیام نور

مقبره شهدای دانشگاه پیام نور

موقعیت:
کارفرما:
توضیحات:
 • عنوان پروژه: مقبره شهدای دانشگاه پیام نور.
 •  کارفرما: دانشگاه پیام نور.
 •  محل...