سه شنبه، 16 خرداد 1402

مطالب و مقالات

برگه استحکام بنا چیست و در چه مواردی نیاز است؟

برگه استحکام بنا چیست و در چه مواردی نیاز است؟

آیا با اهمیت برگه استحکام بنا آشنایی دارید؟ شهرداری برای صدور پایان کار برخی ساختمان‌ها، مالک را ملزم به تهیه و ارائه برگه استحکام بنا می‌کند.

allpile

allpile

برنامه AllPile برای ویندوز ظرفیت بار شمع را به طور کارآمد تجزیه و تحلیل می کند  

اجزای سازه های فولادی

اجزای سازه های فولادی

احداث ساختمان به منظور رفع نیازانسانها صورت گرفته ومهندسین ومعماران مسئولیت طراحی واجرای مناسب ساختمان رابرعهده دارند.